Komunita Zastavme korupciu dlhodobo apeluje na vysokých verejných funkcionárov, ktorí boli usvedčení z plagiátorstva, aby sa vzdali svojich titulov. Okrem toho však vníma veľký problém v zľahčovaní problému podvádzania na školách v časti spoločnosti. Spúšťa preto osvetovú kampaň, v ktorej chce najmä rovesníkom priblížiť, prečo je potrebné prestať normalizovať akademické podvody. 

Komunita bude najbližšie mesiace na svojich sociálnych sieťach pridávať rôzne formáty, prostredníctvom ktorých chce širokej verejnosti vysvetliť, že krátkodobý prospech prináša spoločnosti dlhodobé problémy. 

“Chceme priniesť do verejnej debaty problematiku duševného vlastníctva, možnosti zodpovedného štúdia, férovosti a v neposlednom rade prijatia vlastnej zodpovednosti v prípade zlyhania. Pokúsime sa prepojiť vedu, školstvo, umenie a vplyvné osobnosti, pretože všetci ťaháme za jeden povraz.” hovorí Ján Hlavačka, jeden z tvorcov kampane a člen  Komunity Zastavme korupciu. 

Komunita spúšťa kampaň v utorok 2.2.2021 moderovanou online diskusiou s tvorcami kampane Jánom Hlavačkom a Dianou Balogáčovou, vysokoškolskou profesorkou a členkou pracovnej skupiny pre vedeckú integritu na Slovensku Alexandrou Bitušíkovou a riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Bude trvať do apríla, kedy sa členovia a členky chystajú presunúť z online priestoru do offline priestoru a začať navštevovať stredné školy, kde sa budú o tejto téme rozprávať so svojimi rovesníkmi. Súčasťou kampane budú aj návrhy Komunity na systémové zmeny v oblasti kupovania záverečných prác od firiem.

O Komunite Zastavme korupciu
Komunita Zastavme korupciu je mládežníckou organizáciou Nadácie Zastavme korupciu. Jej cieľom je aktivizovať mladých ľudí po celom Slovensku, motivovať ich k záujmu o veci verejné a vytvárať tak protikorupčnú sieť vo všetkých regiónoch.

Kontakt:
Csilla Droppová, 0905 626 117, droppova@zastavmekorupciu.sk