Komunita Zastavme korupciu v reakcii na pokračujúcu devalváciu vysokoškolských titulov spúšťa kampaň Antiplagiátori.

Komunita Zastavme korupciu dlhodobo apeluje na vysokých verejných funkcionárov, ktorí [...]