To, čo niekto odpíše,
musel niekto odmakať

Rob aj ty vlastnou hlavou!
Staň sa antiplagiátorom.

Kto sme a čo chceme

Sme komunitou protikorupčných aktivistov Nadácie Zastavme korupciu.

V zahraničí je odpisovanie veľká hanba. U nás? Stále bežná vec. Ale nemusí to tak byť!

Veríme, že na Slovensku máme na viac.
Že si zaslúžime skutočných magistrov a inžinierov,
ktorí tituly neukradli, ale odrobili.

V spolupráci s ministerstvom školstva
a Študentskou radou vysokých škôl preto

pripravujeme zmeny, ktoré obmedzia podvádzanie pri písaní záverečných prác.

Ak chceš vedieť, ako nám to ide, nechaj nám svoj kontakt

Rozhovory

Známi plagiátori

Andrej Danko

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (2016 – 2020) získal titul “JUDr.” na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Danko mal vypracovať rigoróznu prácu na tému “Verejná správa a jej charakteristické črty”. Hlavnou črtou jeho práce je odpisovanie. 63 zo 72 strán prepísal z použitej literatúry.

Petra Krištúfková

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (od r. 2020) získala titul “Bc.” na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. V jej práci s názvom “Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života – rodiny”  sú skopírované rôzne články a diela. Niektoré pasáže poslankyňa prepísala aj s gramatickými chybami.

Igor Matovič

Bývalý premiér (2020 – 2021) získal titul “Mgr.” za plagiát odovzdaný na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Práca na tému “Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty” bola kompilátom dvoch publikácií. Študent, ktorý nedokázal sám napísať prácu o daniach, sa na Slovensku neskôr stal aj ministrom financií.

Boris Kollár

Predseda NR SR (od r. 2020) získal titul “Mgr.” podvodom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Najväčšiu časť práce s názvom “Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc” skopíroval z publikácie svojho školiteľa. Práca tak neprispela ani k cestovnému ruchu na Kysuciach, ani k dôvere v jeho schopnosti.

Renáta Zmajkovičová

(2012 – 2014 – podpredsedníčka NR SR za politickú stranu SMER ) V roku 2007 získala magisterský titul na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici s diplomovou prácou „Tvorba práva s osobitným zreteľom na zákonodarný proces Národnej rady SR“. “Osobitný zreteľ” na zákonodarný proces Zmajkovičová dala tak, že viac než 20 paragrafov odpísala priamo zo Zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Bez vyznačenia citátov, zákon neuviedla ani v zozname použitej literatúry.

Ján Figeľ

Bývalý minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (2010 – 2012), podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (2012 – 2016) a bývalý slovenský eurokomisár (2004 – 2009), dostal titul PhD. odovzdaním plagiátu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Jeho dizertačná práca bola len skopírovaním vlastnej publikácie “Slovensko na ceste do EÚ”. Na ceste k čestne získanému titulu, nanešťastie, poblúdil.

Desatoro antiplagiátora

1. Ty si pán svojej práce, nebudeš mať iných ľudí, od ktorých by si odpisoval
2. Nevezmeš meno a prácu iného autora zadarmo
3. Cti úvodzovky svoje
4. Neukradneš
5. Neodpíšeš
6. Neoklameš seba, ani blížneho svojho
7. Nepožiadaš blížneho, ani žiadnu firmu, aby za teba napísali prácu
8. Nebudeš žiadostivo túžiť po už hotovej práci spolužiaka tvojho
9. Neuvedieš fejkové výsledky neexistujúcich dotazníkov do práce svojej
10. Prijmeš zodpovednosť a vyvodíš dôsledky v prípade, že si porušil predchádzajúce prikázania.

Čo je plagiát

(z lat. plagiare – kradnúť) je „umelecké, literárne alebo vedecké dielo, pri ktorého tvorbe bolo použité dielo iného autora (celé alebo sčasti) s cieľom zmocniť sa cudzej práce, zatajiť pôvodný prameň a vydávať dielo za vlastné. Plagiát je možné pokladať za neautorizovaný citát. Vo vyspelom svete je neprípustný a je veľkou hanbou. Na Slovensku je stále považovaný za bežnú vec.